Trivia No. 25

Alam niyo ba na kapag namatay ka, ito na ang katapusan ng iyong mundo?

At alam niyo rin ba na ang creamen ay hindi lamang iniinom, ito din ay nilulutas?

Proof:

death penalty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s