Ang Alamat ng Apoy

NOONG unang panahon, ang mga tao ay nagtitiis na kainin ang mga pagkain na hilaw. Nagtitiis din sila sa malamig na kuweba, at mas lalo nilang tinitiis ang lamig sa panahon na puno ng niyebe.

Samantala, hindi naman natin alam kung sino ang nakadiskubre ng apoy. Wala pa kasi siyang pangalan eh. Itago na lang natin siya sa pangalang “Joe”.
1300611_orig

Una nilang natuklasan ang apoy nang tumama ang kidlat sa puno at nasunog ang huli. Mabuti na lamang at naisip ni Joe na kunin ang nasusunog na sanga para paintin ang kanyang tahanan sa kuweba.

Kaya nga lamang, dahil hindi madalas kumikidlat sa kanila, nag-isip si Joe ng paraan kung paano makakagawa ng apoy: by the use of friction.

Simple ngang gawin ang pagkikiskis ng dalawang kahoy upang magkaroon ng lingas, pero may isang problema. Dahil kumakain sila ng tatlong beses sa isang araw, naramdaman niya na nahihirapan siya sa paulit-ulit na pagkiskis ng kahoy.

Samantala, habang abala si Joe sa paggamit ng friction upang makagawa ng apoy, dumaan ang isang lalaki na mataba at bigotilyo. Siya ay walang iba kundi si Mario:

Mario

Mario: Hello, Joe, ano ba ang ginagawa mo?

Joe: Heto, paulit-ulit na nga akong nagkikiskis ng kahoy para magkaroon kami ng apoy. Mahirap na kasi yung laging hilaw ang kinakain.

Mario: Ganoon ba? Gusto mong tulungan kita?

(Lahat sila’y nakatingin kay Mario:)

caveman06

Joe: Talaga?

Mario: Oo, madali lang iyan. Basta maghanap ka ng mushroom at kainin mo yun. And then, kapag kinain mo iyon, saka ka maghanap ng espesyal na bulaklak. Kainin mo rin iyon.

Joe: Sige nga, I dare you to eat them.

Kinain nga ni Mario ang mushroom:

new-super-mario-bros-20060509034321659_640w

At pati ang espesyal na bulaklak, kinain na rin niya:

10477-1880

Bigla na lang nagbagong-anyo si Mario mula nang kainin niya ang dalawang pagkain. Sabi pa niya:

Mario: After you eat them, saka ka magkakaroon ng apoy sa kamay mo. Ihagis mo iyon sa kahoy:

new-super-mario-bros-20060509034339236_640w

And voila! May apoy ka na agad! No need for you to kiskis-kiskis ng kahoy. Makakaluto ka na kaagad.

Joe: Ah, ganoon ba? Salamat, Mario, sa rekomendasyon mo. Magiging madali na para sa amin ang magluto ng masarap na pagkain.

At magmula noon, naging madali na para sa mga tao ang paggawa at paggamit ng apoy. At iyan ay dahil kay Mario na nang malaon ay tinawag na Super Mario.

THE END


Featured Image Credit: Fire

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s