My Duterte Story: Cashier

By: Spencer Elf

Noong 2012-2013 nagtatrabaho ako bilang kahera sa isang sports goods shop sa loob ng mall. Madalas nagtatrabaho ako mula 12:15 ng tanghali hanggang 9:15 ng gabi. Sa pagtitingi (retail), siguradong gusto ng mga malalaking kompanya na maiangat ang kanilang kita sa pagtitiyak nila na ibinibigay ng kanilang mga empleyado ang 100 porsiyento [ng kanilang trabaho].

Nang mga oras na iyon ipinatupad ng aming kompanya ang patakaran na tanggalin ang lahat ng mga upuan sa counter ng kahera, at mahigpit nitong ipinagbawal ang sales associate/clerk na umupo sa selling area may kustomer man o wala habang bukas ang mall. Dahil nagtatrabaho ako sa malaking kompanya na may 80+ na tindahan sa buong bansa, kailangang sundin ito ng lahat ng mga tindahan. Mapalad para sa amin (mga Dabawenyo) na hindi ito maipatutupad sa Lungsod ng Davao.

Kami’y iniligtas ni Mayor Duterte. Kumuha siya ng mga tao mula sa city hall upang libutin ang bawat establisimiyento sa mga mall at sabihin na kakanselahin niya o hindi iparerenew ang Mayor’s Permit ng negosyong hindi magbibigay ng upuan sa mga kahera at dapat payagang makaupo ang mga sales clerk kung walang kustomer sa loob ng tindahan.

Ipinaalam ko sa aking supervisor ang naturang sitwasyon at ipinadala namin ang dokumento sa punong-tanggapan sa Makati. Hindi na inalis ang aking upuan sa counter. Ito’y puwede kong gamitin, pati na ng iba. Bilang tao, imposibleng tumayo nang walo o siyam na oras nang dere-deretso at magtrabaho nang anim na sunud-sunod na mga araw kada linggo.

Maaring balewala ang kuwentong ito sa mga hindi nakaka-relate pero sobrang pasalamat ako na iniisip ng ama ng Lungsod ng Davao ang kalusugan at kaginhawaan ng mga mahihirap…


Translated by: TweetNewscaster

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s