My Duterte Story: Sukli

©Mervin Matondo

Simple lang ang kuwentong ito pero ipinapakita lang nito kung paano iginagalang ng mga tao sa Lungsod ng Davao si Mayor Duterte.

Ako ay mula sa Cagayan de Oro. Dahil sa aking trabaho madalas nasa Davao ako, nagmamaneho at madalas, namamasahe. Lagi akong naglalakbay sa gabi para makapunta ako doon nang maaga kinabukasan… mga ika-3 o ika-4 ng umaga. Minsan inihahatid ako ng company service, at minsan sumasakay ako sa taxi. Mula sa istasyon ng bus papunta sa isang hotel sa Lanang, nagbabayad ako ng P99.00 sa taxi, at kadalasan tuwing binibigyan ko sila ng 100, sinusuklian nila ako ng P1.00. Tuwing sinasabi ko na kanila na ang sukli, iisa ang kanilang sagot, “Bawal po sa amin iyan, Sir. Ayaw ni Mayor…”

Isa itong mabuting halimbawa ng pagsunod sa disiplinang ipinatupad ni Mayor Duterte!


Translated by TweetNewscaster


Featured Image Credit: Youtube.