Duterte: Sa Pananaw ng Isang Sundalo

Ni: Maj. Gen. Romeo Poquiz, Retired, PAF


Mr. Adrian Sanchez, pinapatawad kita sa iyong mayabang na pananalita. Ang mas malala pa, inilarawan mo ang iyong sarili bilang isang makabayan na may alam sa lahat ng bagay, pero halatang mahina ang pang-unawa mo sa mga tunay na nangyayari sa paligid.

Inakusahan mo si Mr. Duterte na isang taksil sa pagtulong sa NPA. Inakusahan mo rin ako na nagbibigay-inspirasyon sa kanya at ng pag-awit ng papuri sa kanya sa kabila ng katotohanang pinalalakas niya ang mga taong nagtangkang patayin ako. Subalit…hayaan mong sagutin ko ang mga bintang na iyan.

Oo, ako ay isang sundalo. Inilaan ko ang magandang tatlumpu’t pito at kalahating taon ng aking buhay sa pagsisilbi sa bayan. Oo, ako ay isang Huey Pilot. Oo, nabaril ako ng mga kasapi ng NPA – sa totoo lang, maraming ulit na, sa di-mabilang na operasyon laban sa mga rebelde sa buong bansa. Oo, hinarap ko ang mga panganib tuwing magpapadala ako ng mga tropa, at tuwing inililigtas o tinutulungan ko sila.

Para sa iyong kaalaman, hindi lang ako isang piloto na nagsasagawa ng operasyon sa himpapawid. Nagsasagawa din ako ng operasyon laban sa terorismo at rebelyon sa lupa bilang noo’y Commander ng Air Force Special Operations Group, Special Operations Wing at Combat Group.

Sa mga panahong ako’y nasa Combat Group ay matindi naming nilabanan ang NPA, kung saan nalagasan ako ng ilang tauhan at nasugatan ang iba. Pinatay namin ang karamihan sa kanila at binaklas namin ang kanilang mga pinagkukutaan.

Inakusahan mo si Mr. Duterte ng pagtataksil sa pagbibigay ng tulong at kaginhawaan sa kalaban, base sa diumano’y intelligence reports noong 2010 ng isang General Matillano at isang Jun Alcover. Kung ito’y totoo, bakit hindi sila magsampa ng kaso sa hukuman?

Sa totoo lang, merong maraming pulitiko na sumusuporta sa NPA. Nagkataon lang na si Mr. Duterte ay may bayag upang aminin ito, kahit pa sa publiko. Sa totoo lang, sinabi niya na hindi lang niya kinakanlong ang mga miyembro ng NPA, pinakakain niya rin sila – kung paanong kinakanlong at pinakakain niya ang iba pang mga rebelde, mapa-sundalo, MNLF o MILF man sila.

May malasakit siya sa mga kapuwa Pilipino na may ipinaglalaban pero walang-awa sa mga kriminal na ang motibo ay puro kasakiman at pansariling pakinabang. Ito ang sasabihin ko sa iyo – kung ako’y hindi sundalo at nasa kalagayan niya, gagawin ko rin iyan.

Pinakamatinding pagsubok para sa mga sundalo na ipatupad nila ang mga patakaran ng estado at protektahan ang pamahalaan kahit natanto nila kung gaano kabangkarote ang pamahalaan at ang buong pulitikal na sistema. Pero kailangang gampanan ng mga sundalo ang iniaatas sa kanila, at labanan ang sinumang gagamit ng mga armas upang ipatupad ang kanilang kagustuhan laban sa gobyerno.

Pero, sa pagtupad sa aming trabaho, gumagamit din kami ng katuwiran at malasakit sa pakikitungo sa mga rebelde, mapa-NPA, MNLF, o MILF man sila. Sa bandang huli, sila ay kapwa natin Pilipino, na maaring naakit sa rebelyon bilang huling remedyo.

Halimbawa, sa isa sa aming mga madugong engkuwentro sa mga NPA, inutusan ko na agad isugod sa pinakamalapit na ospital ang dalawang sugatang gerilya ng NPA at gumastos sa kanilang pagpapagamot, kahit na sila ang dahilan ng pagkasugat ng aming Team Leader, isang Officer, nang dalawang ulit sa engkuwentrong iyon.Tatapusin sana namin ang kanilang buhay pero di namin iyon ginawa. Binisita ko pa sila sa kanilang kulungan matapos silang palabasin sa ospital.

Tungkol naman sa pang-aakusa mo sa akin na umaawit ng papuri kay Duterte, oo, umaawit ako ng papuri sa kanya, at sigurado akong ito’y lalo mo pang ikagagalit – [gayong] hindi naman ako masyadong malapit sa kanya. Isang beses at maikli lang ang pagkikita namin. Hindi ko pa nga sigurado kung natatandaan pa niya ako. Nagkita kami nang tumungo siya sa Lungsod ng Tacloban sa ikalawang araw matapos ang Yolanda upang maghatid ng truck ng relief goods at pera sa pamamagitan ng tseke – isa sa Lungsod ng Tacloban at isa pa para sa Lalawigan ng Leyte. Ito ay isa pang puntos para sa taong iyan.

Ang kanyang tulong ay hindi nakabase sa pulitika, di gaya ng ilang lider na sangkot sa naturang pagtugon, kundi sa malasakit sa lahat na nangangailangan at sawing-palad. Nakita ko na umiiyak siya nang makita niya ang mga patay na nagkalat sa daan, tulay, at bubungan, at tulala at mga sugatang tao na naglalakad na parang zombies na namamalimos ng pagkain at tubig habang hinahanap ang kanilang mga nawawalang pamilya at mahal sa buhay. Kung hindi ito tunay na malasakit, hindi ko na alam kung ano ba ito.

Hindi lang ako umaawit ng papuri sa kanya. Gusto ko rin siyang maging pinuno ng bansang ito. … Gusto ko siyang maging Pangulo upang ang apatnapu’t anim na taong pagrerebelde ng mga komunista ay matapos na nang tuluyan.

Hindi mo ba alam na sinubukang gamitin ng AFP ang lahat ng posibleng mga istratehiya, gamit ang mga pinakamatatalino, sa pagsugpo sa nalalabing rebelyon ng mga komunista sa bahaging ito ng daigdig? Meron kaming All-Out War, Search and Destroy, Special Operations, at iba’t ibang klase ng Security Plans, OPLANS, Campaign Plans, at iba pa, pero nanatili pa rin hanggang ngayon ang kanilang pagrerebelde.

Nagdusa nang matagal ang ating bayan at ang ating mga tao dahil sa rebelyong ito. Panahon na upang subukan ang naiibang alternatibo – ika nga, si Duterte. Ang kagandahan ng alternatibong ito ay matindi ang respeto ng AFP at NPA kay Duterte.

Sa kabila ng di-mapatunayang pangamba ng iilan at ng mga pananakot tungkol sa mga komunista na gawa ng mga taong tulad mo – kung siya ang maging lider ng bayang ito, matindi ang aking paniniwala na ang kanyang track record, ang kanyang integridad, katapatan, malasakit, at ang kanyang mahigpit na pamumuno upang lutasin ang ugat ng pagrerebelde nila ang hihikayat sa mga Komunista na tuluyan nang bumaba sa mga bundok, ibaba ang kanilang mga armas, sumunod sa batas, at mapabilang ulit sa lipunan.

Huwag kang matukso sa pag-iisip na ako at ang marami pang ibang opisyal ng militar, pati mga Heneral, ay walang muwang at tanga upang ibigay ang aming tiwala sa kanya nang ganoon na lang.

Kung siya man ay maging Pangulo, wala akong problema kung ang mga dating rebelde ng NPA ay mapabilang sa AFP tulad ng nangyari dati sa MNLF. Subalit, kung sinira niya ang aming tiwala sa kanya at ilagay ang bansa sa sistemang komunista o ibibigay ito sa kanila, ang mga Makabayan (na hindi tulad mo) ay babangon at kakalaban sa kanya. Kung mangyari iyon, ako mismo ang magkukusang-loob na ilagay ang bala sa kanyang ulo.

Matulog ka na nang mahimbing, Mr. Adrian Sanchez, kahit na hindi ito ang tunay mong pangalan. Wala kang dapat ikatakot kay Mr. Duterte. Sa kabila ng masasakit na salitang binitiwan mo sa kanya, mamahalin at poprotektahan ka pa niya – huwag ka lamang magkakamaling gumawa ng krimen at masangkot sa katiwalian, kahit na bilang pribadong mamamayan.


Translated by: TweetNewscaster


Featured Image Credit: Maj. Gen. Poquiz’s picture on Facebook page.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s