My Duterte Story: Environmentalist

Ni: Eula Lois D. Baltazar

Noong 2009, binaril ang aking ama sa isang restaurant sa Davao Oriental. Isang environmentalist ang aking ama kung saan lumalaban siya para iligtas ang kapaligiran.

Gumuho ang aking mundo nang tinawagan ako ng aking ate (habang nasa eskuwelahan ako) at sinabing binaril ang aking ama. Iniuwi ako sa aking bahay ng mga kaibigan ko habang umiiyak ako sa loob ng kotse, na desperadong makakita ng himala.

Tinawagan kami ng aking ate, na naroon nang mangyari ang insidente. Hindi namin maintindihan ang kanyang sinasabi habang umiiyak siya. Humihingi siya ng tulong at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Itinakbo nila ang aming ama sa pinakamalapit na ospital, pero nangamba siya na hindi na magagamot pa ng mga ospital ang aking ama dahil sa dami ng sugat na kanyang tinamo.

Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko, ako’y mahina. Nakaratay ang aking ama, ang aking bayani, ang taong tinatakbuhan ko upang maging matibay, at nakipaglaban upang mabuhay, sa isang restaurant milya-milya an layo sa Davao.

Saka namin natanggap ang tawag sa telepono galing sa opisina ni Mayor Duterte, at sinabing nalaman ni Mayor ang tungkol sa pangyayaring iyon. Nagkusang-loob si Duterte na maghanap ng helicopter upang isakay kami at ang aming ama mula sa Mati upang malapatan ng lunas dito sa Davao.

Hindi ko maipaliwanag kung paanong nabunutan ako ng tinik nang marinig ko iyon. Ito ang pinakamalaking pag-asa na ibinigay ng sinuman sa amin. Tinawagan namin ang aking ate upang makapaghanda sila sa pagluwas papuntang Davao.

Sa kasamaang palad, napakatindi na ng sugat na kanyang tinamo at idineklarang patay na nang dalhin sa ospital. Gumuho na ang aking mundo.

Sa burol ng aking ama, nakatanggap kami ng bungkos ng mga bulaklak galing kina Mayor Duterte, Inday Sara, at Pulong Duterte. Sinuportahan kami ni Mayor sa panahon ng aming paghihinagpis at inasikaso pa ang pagbibigay ng ayuda para sa pagpapalibing ng aking ama.

Sa panahon ng aming paghihinagpis, pumunta ang aming Mayor upang tulungan kami. Sa kabila ng kanyang busy schedule, dumating siya sa burol ng aking ama upang personal na damayan ang aming pamilya. Lagi niyang inaalala at inaalagaan ang kanyang mga mamamayan. Siya ay ama ng mga walang ama, ang mapagkumbabang lingkod, at mapagmahal na lider.

Sana makaabot ang mensaheng ito kay Mayor Duterte. Sir, maraming salamat po sa pagtulong sa amin sa panahon ng aming pangangailangan. Kailangan ng ating bayan ang isang lider tulad niyo.


Translated by: TweetNewscaster

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s