My Duterte Story: Is Davao a Singapore?

7687_10153992640362179_4056414013342945811_nAko ay isang Dabawenyo, namumuhay at nagtatrabaho dito ngayon sa Singapore bilang guro sa loob ng walong taon.

Tulad din ng iba pang mga OFW, meron din akong sariling paraan ng pag-adjust sa pamumuhay sa ibang bayan. Subalit, ang pag-adjust ay hindi talaga tungkol sa kaligtasan at kapanatagan, at hindi sa pakikihalubilo sa ibang tao mula sa iba’t ibang kultura, lahi, at relihiyon. Bakit? Dahil ito ay parang “Davao” para sa akin.

Para talaga itong Davao dahil:

  1. Maari akong lumabas kahit anong oras (literal na kahit anong oras, kahit dis-oras pa ng gabi) dahil alam kong ligtas dito. Naiilawan nang maayos ang bawat kanto at kalye.
  2. Maari akong sumakay nang mapayapa sa taxi anupa’t dadalhin ako ng drayber nang ligtas sa aking pupuntahan, bibigyan ako ng resibo, walang nakatagong singil (hidden charges), at sinusuklian ako kung meron. Oo, ibibigay nila sa akin ang sukli kahit pa sampung sentimo iyan. Para itong Davao kasi ibibigay ng manong drayber ang sukli miski sinsilyo.
  3. Maari akong maglakad sa parke, dalampasigan, at sa iba pang pampublikong lugar nang hindi nag-aalala sa nilalanghap na hangin o sa anumang kalat sa kalye. Maayos at malinis dito. Napapanatili nang maayos ang kapaligiran dito. Hindi na kailangan pang banggitin ang No Smoking Policy sa mga pampublikong lugar.
  4. Maari akong umuwi sa aking tinutuluyan anumang oras, nang hindi nag-aalala na kukunin ng sinuman ang aking kalupi (purse) o ang aking phone. Para itong Davao dahil hindi na kailangan pang mag-alala sa mga snatcher.

Iginagalang ng mga tao dito sa Singapore ang awtoridad. Ganoon din sa Davao, sinusunod namin at iginagalang namin si Mayor Duterte, kaya takot ang mga tao na gumawa ng labag sa batas.

Hindi naging diktador si Mayor Duterte sa amin sa Davao. Ginagawa lang niya kung anong sinasabi niya at ipinatutupad niya ang batas para sa ikabubuti ng kanyang mamamayan. Bilang Dabawenyo, hindi ko naramdaman ang “takot” habang nakikita si Mayor kundi lagi kong ninanais na makita siya nang may paggalang at pasasalamat dahil ipinakita niya kung ano dapat ang mabuting palakad.

Nang mapanood ko ang video na ito tungkol sa “Makabayan Songs” noong isang rally sa Davao, ipinaalala nito ang aking dasal nang una akong dumating dito sa Singapore. Natatandaan ko noong mga unang buwan ko dito noong 2008, nagsasanay ang mga bata sa paraalan na awitin ang isang kanta tungkol sa Singapore bilang paghahanda sa kanilang Pambansang Araw. Naluha ako nang mapanood ko ang kanilang mga lumang video: Kung paanong naging isang magulong bansa noon ang Singapore at kung paano sila nagtulung-tulong upang maging [isa sa mga mauunlad na bansa sa Asya]. Ito ang sandaling nagbigay ng inspirasyon para sa akin anupa’t nagdasal ako, “Panginoon, sana maging katulad ng Singapore ang Pilipinas.”

At ang kanilang slogan dito sa Singapore, “Kapag mababa ang krimen, hindi ibig sabihin nito’y walang krimen.” Hindi kayang gawin ito ng ating Mayor nang mag-isa. Ang kaayusan at kapayapaan ay hindi lamang nakasalalay sa mga kamay ng mga nasa awtoridad kundi pati na rin sa bawat isa sa atin. Lahat ay may papel – pulis at mga sibilyan. Gawin natin ang ating tungkulin. Maging mapagbantay. Sama-sama nating paunlarin ang ating bansa.

Sa awa ng Diyos, magagawa natin ito. Kapit-kamay, maari nating maabot kung ano ang gusto natin sa ating bansa. Gawin natin ang pagbabago. Hindi pa huli ang lahat, Pilipinas.

Ako ay si Wendy Solis Reyes, OFW, isang guro, isang asawa, ang magiging ina ng dalawa, proud Dabawenyo, proud Filipino

Ito ang aking kuwento ng kaayusan at kapayapaan, ng kaunlaran, at kapayapaan ng isip.

Pagpalain nawa ng Diyos ang Pilipinas!


Translated by: TweetNewscaster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s