Duterte Serye: Ay Bakit Ga Si Duterte?

13015335_10156816085965425_3238048094898789036_n

By: TweetNewscaster


Nag-Duterte na po kami. Kayo ga?

Maghuntahan naman tayo.

Ay salamat naman kung nababasa mo ang artikulong aré. Makakapulong naman kita ngay-on.


Nasaksihan naman natén ang dami ng karibok sa ating bansa.

Sino ga namang di maiiyamot sa pagkarami-raming kaaliwaswasan na aré?

Nakakabanas, at hindi ka maka-umis sa lagay naré.

Natatandaan ko pa nga nang minsang dinukot ng mga lalaksot ang ilang bata diné sa Batangas. Sabi ga naman ng ilang kabatang, “Ka Rody, iké nama’y suminsay at pagka-karibok diné! Tulungan niyo naman kamé diné!” Di naman maaaréng paki-alaman iyan ni Mamay Rody, kasé Davao laang naman ang hawak niya.


Dati ay nakakaagwanta na tayo sa sistemang aré. Ngay-on ay pasal na pasal na ang mga tawo sa pagbabago diné sa bansa.

Sino naman kung gay-on ang magiging instrumento upang akayin tayo sa pagbabagong hinahangad natén?

Sino ga ang mag-iimis ng mga gabok at layak sa ating bayan?


Gusto laang magpahinga ni Duterte sa kanyang bayan.

Pero mga tawong aré. Pagkaka-kulit. Pinilit pa si Duterte na tumakbo, eh bahite nga siya.

Ang ending, eh di taumbayan na ang gumastos para sa kanya. Di ga?


Alam naman natén na tayo’y barako. Kawasa eh. Ay aminin na laang natén iyan.

Ngay-on, kung tayo’y barako, di ga’y kailangan natén na lider eh barako din? Di ga?


Ang tanong: Sino ga si Duterte?

Simple laang. Si Duterte ay barako, parang Batangueño.

Ang kanyang istilo ay barakong-barako.

Inilalarawan niya ang kanyang sarili sa kasabihang palasak na sa ating mga Batangueño: “Di baleng mawala ang yaman, huwag laang ang yabang.”

Kahit papaano naman ay may maipagyayabang naman si Duterte. Hindi ko na sasabihin, basta iké’y pumar-on sa Davao at tingni ang buhay duon.


Sinasabé naman na papatay daw siya, eh ang tutoo naman ay ipinipirmi niya ito sa tama. Hindi siya salaula na karipas kung makapatay ng tawo. Inuutay-utay niya at ng mga pulis ang proseso bago gaw-in iyaan. Ika nga niya, “Palabanin mo muna, bago patayin.”

Sinasabé naman na siya’y samlang pagdating sa mga babaysot. Ngay-on, eh ano naman? Sa tutoo laang ay pinoprotektahan pa nga niya aréng mga babaysot naréng lungsod. Areng mga pulitiko, gaya ni Estrada, di ga’y pagkakasamlang din nila, ano?

Sinasabé naman nila na siya’y komunista, NPA, kinokompromiso ang pag-aangkin ng Pilipinas sa teritoryo naré. Sus. Eh kung gay-on nga. Ano’ng gusto ninyo, magbabagan na laang nang magbabagan tayong mga Pilipino? Handa ga tayo kung tayo’y susumbiin din ng China? Babagin mo na laang ang sarili mo kung gay-on ang katu-wiran mo.

Sinasabé naréng iba na sila’y disente. Pati na ng ilang “banal”. Ay tawarin! Aywan naman kung ang mga tawong aré ay mas masahol pa sa samlang. (Lalo na yaang si Villegas, na patikar din ang pilantik ng bibig. Kala mo eh kung sinong di salaula.)


Isa sa mga gustong ipatupad ni Duterte ay ang paglilimita sa pagbabarik at kantahan, lalo na sa madaling araw. Kahit na iké’y barik na nang barik, kailangan ding magpahinga. At ang videoke, pagka gab-ing gab-i na ay pagkakaingay, abot pa hanggang sa kahanggan, ayan! Hindi na sila makaharok.

Minsan, kung hindi pa sisinsay ang kahanggan para sabihing tumimo ay hindi eh at tuloy pa rin. Buti na laang kung hindi ka gay-on.


Si Duterte ay isang Mamay na hindi naging diktador sa kanyang lungsod sa pagpapatimo sa mga gumagawa ng kabalbalan.

Si Duterte ay isang Mamay na kahit na aasbaran nang ganoong katindé ang mga sutil, may pagmamahal din sa mga taong sumusunod sa batas.

Si Duterte ay isang Mamay na kahit mayabang ay handang tumulong at ipagtanggol ang mga tawo.

Si Duterte ay isang Mamay na hindi mamaas-maas at ubod ng pangkal sa pagresponde sa mga nangyayari diné sa ating bayan.

Si Duterte ay isang Mamay na iingli muna bago mag-dada.


Kung papanhik si Duterte sa Malakanyang, susunod ga tayo sa batas? Kaya ga natén ang disiplina sa ating mga sarili?

Maiimis ga ni Duterte ang maraming gabok sa ating bayan?

Aba’y siyempre naman, di naman niya iyon kaya nang mag-isa. Ay di tulungan natén siya.

Uutay-utayin natén iya-ang pagbabagong gusto natén.

Ala, ay huwag nang sutil!


Featured Image Credit: Si Duterte kasama ang pagkaramé-raméng mga tawo diné sa Batangas.

3 thoughts on “Duterte Serye: Ay Bakit Ga Si Duterte?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s