Duterte Serye: MNLF visits Davao City

By: Jo Barredo

…Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko ito nasaksihan nang personal, pero ibinahagi ng kapwa ko guro ang kuwentong ito sa akin nang nag-uusap kami tungkol kay Mayor Duterte.

Siya ay isang estudyanteng guro nang mga panahong hiniling ng MNLF na makapasok sa lungsod upang ipagdiwang ang taon ng kanilang pagkakatatag. Kung ang Lungsod ng Davao ay tulad ng iba pang mga lungsod sa Mindanao, malamang na maglalaban ang mga sundalo ng AFP at MNLF. Pero hindi ito nangyari.

Pinayagan ni Duterte ang daan-daang mga sundalo ng MNLF na makapasok sa lungsod. Pinahintulutan pa niyang ipagamit sa kanila ang Rizal Park (ang liwasang ginamit din ng mga sumali sa Duterte caravan). Isa lamang ang kondisyon: Lahat ng kanilang mga sandata ay dapat isuko pansamantala sa Toril Checkpoint.

Kung hindi si Mayor Duterte [mismo] ang magbibigay ng ganitong kondisyon, sigurado ako na hindi papayag ang MNLF. Pero noong mga panahong iyon, mahigpit ang utos ni Mayor Duterte at magalang na tinanggap ng MNLF ang kondisyon.

Saka nawili ang contingent ng MNLF sa pamamalagi sa lungsod at walang naiulat na kahit isang insidente ng karahasan noong mga panahong iyon. Matapos ang kanilang programa, kusa at mapayapa silang umalis sa lungsod. Naibalik na rin ang kanilang mga sandata gaya ng ipinangako ni Mayor.

Magmula noon, merong mga sundalo sa MNLF at kamakailan sa MILF na sumasali sa taunang parada ng Kadayawan (Araw ng Dabaw) tuwing Marso. Ipinakita lang nito kung gaano katindi ang kanilang respeto at kung paano nila pinahahalagahan kung paano sila tinatrato ni Mayor Duterte, bilang kaibigan at kanilang kaparis.


Translated by: TweetNewscaster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s