Happy Second Anniversary with TweetNewscaster: Ulat sa Bayan

Mahal naming mga mambabasa:

Para sa kaalaman ninyong lahat, ngayon ay nasa ikalawang anibersaryo na ng paglalathala ng blog na ito.

Maraming salamat sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Ikalawang Anibersaryo kasama ang TweetNewscaster!

Mula nang ilathala ang blog na ito, lalong lumawak at dumami ang mga artikulong naililimbag ng may-akda. Sa loob ng ikalawang taon, napanatili at nalinang ng may-akda ang paggawa ng naiibang balita.

Sa loob ng ikalawang taon, lalong dumami ang mga tao na nagbabasa ng site na ito. Maraming salamat sa pagbabasa at pagbabahagi ng naiibang balita sa buong mundo. Sana tuluy-tuloy ang ating samahan at sana patuloy nating isabuhay ang misyon ng site na ito.

Narito ang ulat ng may-akda sa bayan:

  • 21 ang followers ng TweetNewscaster noong isang taon. Ngayong 2016, mahigit sa 40 na ang ating mga followers. Dahil dito, mas lalo nating maipapaabot sa buong mundo ang naiibang kulay ng balita. Sa mga followers, maraming-maraming salamat po!
  • Nakapaglimbag na kami ng 280 artikulo, hindi kasama ang artikulong ito at ang artikulo tungkol sa pagdiriwang natin noong isang taon. Mas maraming artikulo ang nailimbag noong 2016 kaysa noong 2015: 177 para sa taong ito, at 103 noong isang taon. Ang pagdami ng mga artikulong naililimbag ay dulot din ng mainit na pagsuporta sa ngayo’y Pangulo na si Rodrigo Duterte.
  • [Leave this space for most viewed articles].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s