MOMOLAND (모모랜드) – Wonderful Love (어마어마해)(Misheard Lyrics)

Here we are for another misheard lyrics from Momoland.

You may play this video while reading the following contents. Enjoy the misheard lyrics of “Wonderful Love” (어마어마해) (Momoland) by TweetNewscaster!


Masarap ng oh my, oh Miki
Liligawan, dapat naman. Zorro, sayang itchy go
Typical Susan, nandoon kanin so isa

Kantang mula kantang body. Nunal, ala-ala, hey
May mahilig kandong. May kandong ng laptop.
Keep niyo na iyan, hey
Pansin ko naman si Anna
Pansit tiyan doon, sila na
I think about you, nalason may cartoon
SuJu ka, iho. How mema o me?
No, yeah cat a kid

Masarap ng oh my, oh Miki
Sugar lamang ako
Kaso din, sayang ang mango
Come sa hell
Tahanan ng nap your care
I’ll be always on your side
Liligawan, dapat naman. Zorro, sayang itchy go
Typical Susan, nandoon kanin so isa

Lock kiss in my pocket
Shoot it like a rocket
Ang puntong tengang miki na nandoon na kuto man
Namamata Esang, sawa na tula tiyan
Lock kiss in my pocket
Shoot it like a rocket
Pansin ko naman si Anna
Pansit tiyan doon, sila na
I think about you, Mara, sa may nega June
SuJu ka, iho. How mema o me?
No, yeah cat a kid

Masarap ng oh my, oh Miki
Sugar lamang ako
Kaso din, sayang ang mango
Come sa hell
Tahanan ng nap your care
I’ll be always on your side
Liligawan, dapat naman. Zorro, sayang itchy go
Typical Susan, nandoon kanin so isa

Sahara kukuha iyan no men
Ang duda iyak soda care
Aso para para pocket
Sorry kanin ka na naman
No man ipara book it
(Lock kiss in my pocket
I shoot it like a rocket)

Masarap ng oh my, oh Miki
Sugar lamang ako
Kaso din, sayang ang mango
Come sa hell
Tahanan ng nap your care
I’ll be always on your side
Liligawan, dapat naman. Zorro, sayang itchy go
Typical Susan, nandoon kanin so isa