Trivia No. 34

Alam niyo ba na dito sa Pilipinas, may natagpuang isang kasintahan na may labing-isang braso?

Proof:

eleven arms