Guidelines sa Paghingi ng Love Advice

Mahirap talagang magbigay ng love advice. Pero mas mahirap kapag kulang o hindi kumpleto ang detalye ng love problem na ibinibigay sa may-akda. Mas lalong mahirap kapag ang love advice na hinihingi ay nakatambak sa search box. Kadalasan, ang love problem ay isang sentence pa, with matching interrogative form. Mabuti kung kahit ganoon ay kaya kong sagutin iyan. Pero kung kulang iyan, saan ako lulugar? Baka kapag naibigay ko na ang love advice, hindi pala iyon ang hinahanap ng taong iyon, while in fact, hindi naman niya sinasabi kung ano talaga ang problema niya.

Tandaan din na sa bandang huli, ang love advice na ibibigay ng may-akda ay nakadepende sa detalye ng love problem na ibibigay mo sa kanya. Kapag kulang, malaki ang posibilidad na ma-misinterpret ang iyong problema, at malaki ang posibilidad na magbigay siya ng love advice na hindi angkop sa iyong pangangailangan.

Hangad ni TweetNewscaster na magbigay ng love advice na angkop sa iyong pangangailangan. Sa pagbibigay ng love advice, laging isinasaalang-alang ang pagbibigay ng katarungan sa isang sawi sa pag-ibig. Nais niya na maging kasiya-siya ang pagbibigay ng tulong sa kapwa sa pamamagitan ng mga love advice na ito:

Hinihiling lamang ni TweetNewscaster ang kooperasyon ng bawat hihingi ng love advice sa kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito:

1. Kung gusto mong magpadala ng love problem sa may-akda, pakilagay ng anumang impormasyon na alam mo. Sa madaling salita, magbigay ng kumpletong detalye hangga’t maaari. Anumang love problem, detalyado man o hindi, ay magsisilbing basehan ng may-akda sa anumang love advice na ibibigay sa iyo ngayon.

As much as possible, huwag kayong mahiya na ipadala ang inyong love problem KAHIT GAANO KAHABA PA IYAN sa pamamagitan ng e-mail sa tweetnewscaster@yahoo.com. Dito mo maaaring sabihin ang lahat ng detalyeng alam mo tungkol sa problema mo sa pag-ibig. Mas mainam ito kaysa sa maghanap ng sagot sa Search Box: sa e-mail, mapapansin ito ng TweetNewscaster kahit nakalibing na ito sa inbox niya, samantalang sa Search Box, minsan kapag nakalibing na ang problema mo sa Dashboard ay hindi na ito makikita pa ng may-akda.

2. Malinaw na ibibigay lamang ng may-akda ang kanyang payo sa mga magkasintahan o magkasama na ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. (Kasama na dito ang magsyota na ang isa ay bakla at ang isa naman ay tomboy.) Mahirap magbigay ng payo sa mga magkasintahan na magkapareho ang kasarian dahil sa konsiderasyong moral at etikal. Subalit, ang huling nabanggit ay puwedeng maghanap sa mga artikulong ito kung nais nilang makuha ang payo sa site na ito.

3. Puwede kang magpadala ng iyong love problems sa Ingles o sa Filipino.

4. Siyempre pa, hindi nag-iisa si TweetNewscaster sa pagbibigay ng love advice. May mga oras na kailangan nito ang tulong mula sa ibang love advisers o sa Twitter people. Sila ang magiging awtoridad sa nasabing kategorya.

5. Nasa TweetNewscaster ang karapatan na ilimbag ang anumang anyo ng love advice “as it may deem appropriate”. Puwedeng siya muna ay mag-usap sa simula, at sa huli ay magbigay na ng love advice. Ang mahalaga, sa bandang huli, gusto nitong matulungan ang mga tao na may love problems.

6. Siya nga pala, kahit love problem na hindi romantic ang dating, puwede ring ipadala sa may-akda. Puwedeng love problem sa pamilya, kaibigan, o sa iyong kaklase at guro. Nagpapakabihasa ang may-akda sa romantic love advice, pero susubukan nitong sagutin ito sa lalong madaling panahon.

7. Hindi ibubunyag ang iyong pangalan, hangga’t hindi mo isinusulat na gusto mong ilabas ang iyong pangalan sa site na ito. Ito ay para makapagbigay ka ng detalye na alam mo, kahit gaano pa karami iyan, nang hindi ka na-iintimidate.

8. Nasa may-akda ang karapatan na baguhin ang advice nito “as it may deem fit”, upang mapataas ang kalidad ng love advice na nararapat matanggap ng kahit sino.

9. Paano nga ba tinitingnan ni TweetNewscaster kung kulang o hindi ang ibinibigay mong love problem? Ang professional judgment ang magtatakda kung kulang iyan o hindi. Paano kung kulang pala? Magbibigay siya ng dahilan kung bakit kulang pa ang love problem na ibinibigay mo sa kanya.

10. Your feedbacks are much welcome. Bawat feedback ay bibigyan ng konsiderasyon, at ito ay lilitaw sa iilan o sa lahat ng artikulo sa ilalim ng kategoryang Love Advice.

11. Please be patient. Sa dami ng mga humihingi ng love advice sa paghahanap sa Search Box, at dahil kulang ang oras ng may-akda upang sagutin ang mga iyon, baka matagal pa bago niya sagutin ang iyong katanungan.

TIP: Kapag di ninyo nahanap ang sagot sa love problem kahit na i-search pa iyan sa Search Box, ipadala na ang iyong love problem sa e-mail na nakasaad sa itaas.

Maraming salamat sa pagbabasa ng mga guidelines sa paghingi ng love advice. Sana magtulungan tayo upang sa bandang huli, ay matulungan ka ng may-akda, at nang sa gayon, ay maibigay ang love advice na angkop sa pangangailangan mo.